ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอาร์เอ็ม เมเนเจอร์
โทร 02-538-7357, 095-905-8881, 099-413-2929
  • th

อัตราค่าบริการ


อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการของแต่ละตำแหน่งหน้าที่

ค่าบริการพนักงานทำความสะอาด

- พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน, บริษัท, ห้างร้าน, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์ และบ้านพักอาศัย พนักงานทำความสะอาด ค่าจ้าง 9,500 - 10,000 (ไม่รวบอุปกรณ์- น้ำยา)

ค่าบริการพี่เลี้ยงเด็กอ่อนและพี่เลี้ยงเด็กโตเจริญวัย

- พี่เลี้ยงเด็ก ช่วงระหว่าง ทารกแรกเกิด ถึง 10 เดือน ค่าจ้าง 11,000 – 14,000 บาท ต่อเดือน

- พี่เลี้ยงเด็กโตตั่งแต่ 1 ขวบขึ้นไป ค่าจ้าง 10,000 – 11,000 บาท ต่อเดือน

- ประสบการณ์วิชาชีพระดับผู้ช่วยพยาบาล 16,000-19,000 บาท

 

ค่าบริการแม่บ้านพัก, แม่บ้านประจำ และแม่บ้านไปกลับ

- แม่บ้านทำงานบ้านพักประจำ ค่าจ้าง 10,000 - 10,500 บาท ต่อเดือน

- แม่บ้านทำงานไป-กลับ เช้า-เย็น ค่าจ้างขึ้นอยู่กับวันและเวลาทำงาน (ตามแต่ตกลงกัน)

- แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาดออฟฟิศสำนักงาน ค่าจ้าง 10,500 - 12,000 ต่อเดือน

- แม่ครัวทำอาหาร 13,000 - 15,000 บาท ประเมิณราคา ความสามารถ การทำอาหาร

 

ค่าบริการผู้ดูแลผู้สูงอายุ

- ดูแลอยู่เป็นเพื่อนช่วยเหลือตัวเองได้ ค่าจ้าง 10,000 - 13,000 บาท ต่อเดือน

- ดูแลคนป่ายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ค่าจ้าง 11,000 - 14,000 บาท ต่อเดือน

- ฟิต-ซักชั่นให้อาหารทางสายยาง ค่าจ้าง 14,000 - 17,000 บาท ต่อเดือน

- ประสบการณ์วิชาชีพระดับผู้ช่วยพยาบาล ค่าจ้าง 15,000 - 17,000 บาท ต่อเดือน

 

*** พนักงานมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน หากท่านประสงค์ให้พนักงานทำในวันหยุดให้ตกลงค่าจ้าง จ่ายตรงเป็นโอทีกับพนักงาน

*** ราคาจ้างทุกตำแหน่งเปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและสภาพงาน

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ โทร. สายด่วนสายบริการข้อมูล. 02 538 7357 มือถือ AIS- 092 360 7878, 095 905-8881