ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอาร์เอ็ม เมเนเจอร์
โทร 02-538-7357, 095-905-8881
  • th

ปรัชญาในการทำงาน


ปรัชญาในการทำงาน

การให้บริการในหน้าที่

- พนักงาน ทำงาน ตามหน้าที่และที่ท่าน กำหนดเพิ่มเติมโดยสมบูรณ์ และตื่นก่อน/นอนที่หลัง เพื่อทำหน้าที่โดยสมบูรณ์

- รับฟังคำติชม และประเมินผลการทำงาน ของพนักงาน หากไม่พึงพอใจ เปลี่ยนพนักงานคนใหม่ได้ ทันที่โดยที่ท่านไม่ต้องรอ

- พนักงาน ขาด ลา มีพนักงานสำรองเข้าทำงานแทน ได้ทันที ไม่ต้องรอ