ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอาร์เอ็ม เมเนเจอร์
โทร 02-538-7357, 095-905-8881, 099-413-2929
  • th

คุณสมบัติพนักงาน


คุณสมบัติพนักงาน

คุณสมบัติพนักงาน

- พนักงานผ่านการอบรมพัฒนา จากผู้ที่มีวิชาการและมีประสบการณ์สูง อย่างต่อเนื่องอย่างเคร่งคัด ขยัน อดทน มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นหลักเกณฑ์ และมีความรับผิดชอบรู้หน้าที่เป็นอย่างดี

- พนักงาน หญิง เอกสารครบถ้วน พิมพ์ลายนิ้วมือสอบประวัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รูปถ่าย

- อายุระหว่าง 20 – 40 ปี มีประการณ์เฉพาะด้าน มีประวัตรการทำงานที่ดีเสมอมา มีบุคคลรับรอง

 

การให้บริการในหน้าที่

- พนักงาน ทำงาน ตามหน้าที่และที่ท่าน กำหนดเพิ่มเติมโดยสมบูรณ์ และตื่นก่อน/นอนที่หลัง เพื่อทำหน้าที่โดยสมบูรณ์

- รับฟังคำติชม และประเมินผลการทำงาน ของพนักงาน หากไม่พึงพอใจ เปลี่ยนพนักงานคนใหม่ได้ ทันที่โดยที่ท่านไม่ต้องรอ

- พนักงาน ขาด ลา มีพนักงานสำรองเข้าทำงานแทน ได้ทันที ไม่ต้องรอ